Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Cương Thi - 1984

{Bấm vô chữ CC trên phim để bật phụ đề tiếng việt} [id]1;http://www.youtube.com/watch?v=EDO6e7CD6Yw|[/id]
Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?