Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Cương Thi 1985

{Bấm chữ CC trên phim để bật phụ đề tiếng Việt} [id]1;http://www.youtube.com/watch?v=__r_gP7j-GM|[/id]
Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?