Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Xem Phim Đỗ Quyên Trong Mưa Trên HTV9

Như thế nào là hạnh phúc gia đình đúng nghĩa? Tình cảm và sự thay đổi của những gia đình trẻ hiện đại ngày nay ra sao? Đó là những vấn đề mà Đỗ Quyên trong mưa đề cập đến” - đạo diễn Nam Yên nói về bộ phim đầu tay mình làm đạo diễn. Đồng đạo diễn với anh là người vợ Trần Quế Ngọc. Chị cũng là tác giả kịch bản bộ phim này.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=LLE9FdPqd2Q;http://www.youtube.com/watch?v=z9T7l1FWTYM;http://www.youtube.com/watch?v=XkYyBoWsx8w;http://www.youtube.com/watch?v=LaSsY3J9UNU;http://www.youtube.com/watch?v=yBrp2Zs5baQ|2;http://www.youtube.com/watch?v=eWiKnL8E19c;http://www.youtube.com/watch?v=mwZhoebe6D0;http://www.youtube.com/watch?v=SsABV34IoTA;http://www.youtube.com/watch?v=42nINN1pVl0;http://www.youtube.com/watch?v=E9A3aplRRns|3;http://www.youtube.com/watch?v=ZHLk611yEPE;http://www.youtube.com/watch?v=n7bPBqYcNsE;http://www.youtube.com/watch?v=vQuhC1iSEew;http://www.youtube.com/watch?v=4ONE_B7x8VY;http://www.youtube.com/watch?v=ZyFAG4T9wLw|4;http://www.youtube.com/watch?v=aPl5Cr66Wys;http://www.youtube.com/watch?v=CPKO1PHqmNo;http://www.youtube.com/watch?v=YWBxxz8KJGA;http://www.youtube.com/watch?v=U8Y_u6RSUCA;http://www.youtube.com/watch?v=B_L9Xg5_8_E|5;http://www.youtube.com/watch?v=xyEQdgtvDBo;http://www.youtube.com/watch?v=2n7pV6toFcE;http://www.youtube.com/watch?v=zXeuPI5LFYc;http://www.youtube.com/watch?v=p1ycTGQ880A;http://www.youtube.com/watch?v=Xln8JcJJmK4|6;http://www.youtube.com/watch?v=VYPJP8EoP-k;http://www.youtube.com/watch?v=XJZTcrECa70;http://www.youtube.com/watch?v=Iu9s3ZeP1AQ;http://www.youtube.com/watch?v=MtI3oPyWWo4;http://www.youtube.com/watch?v=FVJxAOnT3wc|7;http://www.youtube.com/watch?v=3QlWaD-jTdE|8;http://www.youtube.com/watch?v=835R_OY4pX4|[/id]

Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?