Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Đại Ca Đi Học - My Boss My Hero

Makio - 27 tuổi là đại ca của một bang xã hội đen 'Răng sắc Kantou'. Vì một hành động nông nổi, Makio đã phá vỡ vụ làm ăn 27 triệu ở Hồng Kông. Bố Makio rất tức giận, mọi người trong bang cười chê anh là tên ngốc chỉ biết dùng vũ lực. Vì vậy ông đưa ra điều kiện nếu Makio muốn trở thành chủ nhân đời thứ ba của bang, Makio phải quay lại trường trung học trong lốt của cậu học sinh 17 tuổi để lấy bẳng tốt nghiệp.
Đại Ca Đi Học - My Boss My Hero 1;http://www.youtube.com/watch?v=KyHj9RjEzRY|2;http://www.youtube.com/watch?v=zvZ4ReU5jOg|3;http://www.youtube.com/watch?v=ZnIs5UVaBug|4;http://www.youtube.com/watch?v=Ocl9EBJSEIw|5;http://www.youtube.com/watch?v=6zGmfK1-Jd8|6;http://www.youtube.com/watch?v=qgZigiMik28|7;http://www.youtube.com/watch?v=dwDVA9CmXWw|8;http://www.youtube.com/watch?v=ONWW-YO9ZB8|9;http://www.youtube.com/watch?v=L4JCfffoiK8|10;http://www.youtube.com/watch?v=p9Yz2957eAg|1;http://clip.vn/embed/O2DI|2;http://clip.vn/embed/O2DF|3;http://clip.vn/embed/O2hE|4;http://clip.vn/embed/O2h7|5;http://clip.vn/embed/O2DZ|6;http://clip.vn/embed/O2D0|7;http://clip.vn/embed/O2D9|8;http://clip.vn/embed/O2DU|9;http://clip.vn/embed/O2Dd|10;http://clip.vn/embed/O2DJ
Tag: , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?