Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Five senses of Eros - 오감도

Five senses of Eros - 오감도 - topphimtuan.com
Five senses of Eros - 오감도 2009
Tình yêu có muôn hình vạn trạng, đủ mọi màu sắc và thể loại. Mỗi một câu chuyện tình yêu lại mang đến cho chúng ta những suy nghĩ khác nhau. Movie Five senses of Eros gồm 5 câu chuyện tình yêu khác nhau. 5 câu chuyện tình yêu này cũng giống như 5 giác quan của thần tình ái sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều những cảm xúc và suy nghĩ. Mỗi một câu chuyện có lối dẫn dắt khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và kết thúc khác nhau. Nhưng tất cả đều cho thấy rằng tình yêu là 1 thứ kỳ diệu. Tạo hóa đã ban cho con người tình yêu cũng giống như một báu vật gắn kết con người lại với nhau…
Director: Heo Jin-Ho, Byeon Hyeok, Yu Yeong-Sik, Oh Ki-Hwan, Min Kyu-Dong
Writer(s): Heo Jin-Ho, Byeon Hyeok, Yu Yeong-Sik, Oh Ki-Hwan, Min Kyu-Dong
Five senses of Eros - 오감도 - topphimtuan.com

1.1;http://www.youtube.com/watch?v=sUNAR84mkXs|1.2;http://www.youtube.com/watch?v=0dy1RAHa40E|1.3;http://www.youtube.com/watch?v=rP2Y2bi5oQE|1.4;http://www.youtube.com/watch?v=I0qV6xXiAmY|1.5;http://www.youtube.com/watch?v=dg6KeRnlP70|1.6;http://www.youtube.com/watch?v=9csK5tJS_uE|1.7;http://www.youtube.com/watch?v=n-FHdZGPwlU|2.1;http://www.youtube.com/watch?v=esEgXy5dMRw|2.2;http://www.youtube.com/watch?v=rKWctij3L88|2.3;http://www.youtube.com/watch?v=z6C5mZ5Z4as|2.4;http://www.youtube.com/watch?v=LvnZso2CIHY|2.5;http://www.youtube.com/watch?v=JFb33Knio5g|2.6;http://www.youtube.com/watch?v=aMvCpc45XWk|2.7;http://www.youtube.com/watch?v=MYoYSgy8-CM|
Tag: , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?