Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Hoàng Tử Ăn Mày [40/40]

Hoàng tử ăn mày
 
Hoàng tử ăn mày là câu chuyện tình tay ba giữa Bảo Yến, Phi Đằng và Đông Quỳnh. Phi Đằng và Bảo Yến yêu nhau từ trước và trong mắt mọi người, họ thật sự là một cặp xứng đôi vừa lứa. Nhưng thực chất đó chỉ là vẻ phù hợp bề ngoài. Cho đến khi Quỳnh xuất hiện, những giây phút ở bên nhau giữa Phi Đằng và Như Quỳnh đã làm cho cả hai xao xuyến. Họ cảm nhận ở nhau một tình yêu chân thành, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đến bến bờ hạnh phúc…
1;http://www.youtube.com/watch?v=9bNtLMiCESU|2;http://www.youtube.com/watch?v=mkOR-ZQK6kE|3;http://www.youtube.com/watch?v=cFjOtYCOVyc|4;http://www.youtube.com/watch?v=mP6DsWQzvsg|5;http://www.youtube.com/watch?v=cjCxAaL3Aeg|6;http://www.youtube.com/watch?v=qJOVSpEwn0E|7;http://www.youtube.com/watch?v=5ja612YgWJs|8;http://www.youtube.com/watch?v=YDkx9cmv4KI|9;http://www.youtube.com/watch?v=nxHkLo6pkwY|10;http://www.youtube.com/watch?v=dB_ZkQviD6A|11;http://www.youtube.com/watch?v=qvb1FoFodB8| 12a;http://www.youtube.com/watch?v=AmMLr05nMn4|12b;http://www.youtube.com/watch?v=5XwI-NA6Q8c|12c;http://www.youtube.com/watch?v=KB9dYtHYSx8|12d;http://www.youtube.com/watch?v=XiHsbFug7_Y|13a;http://www.youtube.com/watch?v=BLjJANLRDCY|13b;http://www.youtube.com/watch?v=CbZJNd1ZyhE|13c;http://www.youtube.com/watch?v=1-p-nqoyQy8|14;http://www.youtube.com/watch?v=MomnwjxbYYU|15;http://www.youtube.com/watch?v=XzrLGt9BHpo|16;http://www.youtube.com/watch?v=WXx6GqX_zUY|17;http://www.youtube.com/watch?v=Ib4nWQkEtvc|18;http://www.youtube.com/watch?v=ag-cVdiuVTU|19;http://www.youtube.com/watch?v=-3niLRHkbKY|20;http://www.youtube.com/watch?v=ZFnOkWkncSk|21;http://www.youtube.com/watch?v=36Mj84HU5Eg|22;http://www.youtube.com/watch?v=jQajgwRTrvs|23;http://www.youtube.com/watch?v=NYr24zQ8kKc|24;http://www.youtube.com/watch?v=XPAkZNYpx_w|25;http://www.youtube.com/watch?v=mPhP0GchU90|26;http://www.youtube.com/watch?v=7kT8fDOcCSo|27;http://www.youtube.com/watch?v=GWLe9KTS97w|28;http://www.youtube.com/watch?v=cRR-q1nyy48|29;http://www.youtube.com/watch?v=oPDtvn3PQfY|30;http://www.youtube.com/watch?v=4v30PO1_plU|31;http://www.youtube.com/watch?v=aQRJY2GQz4o|32;http://www.youtube.com/watch?v=X3gBRVIwoFg|33;http://www.youtube.com/watch?v=DiJlgGM6fvs|34;http://www.youtube.com/watch?v=1Evaa88Lil0|35;http://www.youtube.com/watch?v=g5kd5h7-X-E|36;http://www.youtube.com/watch?v=x0srDNfP97c|37a;http://www.youtube.com/watch?v=_Vb1o0o1Wyk#!|37b;http://www.youtube.com/watch?v=B_7jtxe-p8E|37c;http://www.youtube.com/watch?v=H7wBEYHpQTg|37d;http://www.youtube.com/watch?v=Tr__Jaq0pX4|38;http://www.youtube.com/watch?v=Ye8sRRchj3Q|39;http://www.youtube.com/watch?v=Vh-UzhS71h4|40;http://www.youtube.com/watch?v=Gz_AdNn6qew
Tag: , , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?