Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Nhện Khổng Lồ - Camel Spiders

Nhện Khổng Lồ - Camel Spiders .
Căn cứ vào thực tế sinh vật mà trong nhiều năm có lực lượng vũ trang ở Trung Đông, những sinh vật này đã xâm chiếm các sa mạc phía tây nam của Hoa Kỳ. Những con nhện lạc đà tự do săn lùng con mồi, không sợ bất kỳ - bao gồm cả động vật ăn thịt. Nơi không an toàn,nó nọc độc làm tê liệt. Cuối cùng, một nhóm nhỏ những người nồng nhiệt, máy bay chiến đấu buộc phải chống lại các sinh vật.
1;http://www.youtube.com/watch?v=zjGksGz8ZKg|2;http://www.youtube.com/watch?v=j4cdXIcgK8E|3;http://www.youtube.com/watch?v=N0euFrCbNc4|4;http://www.youtube.com/watch?v=a11Drww1XJQ|5;http://www.youtube.com/watch?v=H99vJRF0kco|6;http://www.youtube.com/watch?v=QCE_jIph48g
Tag: , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?