Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Ở nhà một mình - Home Alone

Gia đình McAllister lại tổ chức một cuộc đi chơi nghĩ mát tới Florida và trong một sự lầm lẫn mà Kevin đã lên lộn chuyến máy bay đi đến New York. Tại New York, Kenvin mướn một phòng khách sạn sang trọng và thẻ tín dụng của ba mình và tận hưởng sự tự do và thoải mái! Nhưng mọi chuyện đã đảo lộn khi 2 tên trộm Harry và Marv đã được thả và đang dự tính ăn cặp một cửa hiệu đồ chơi lớn nhất Luân Đôn. Bọn họ chạm trán nhau và Kevin tìm cách phá bĩnh kế hoạch của 2 tên trộm trong khi Harry và Marv vẫn còn đang tức tối vì chính Kevin là người đã khiến bọn hắn phải vào tù.

Home Alone 1-1990 - Home Alone 2-1992 - Home Alone 3-1997 - Home Alone 4-2002 - Home Alone 5-2007 - Home Alone 6
1;megafun.vn/200912/4006_megafun_homealone1990vcd.flv|2;megafun.vn/200912/4010_megafun_homealone21992vcd.flv|3;megafun.vn/200912/4016_megafun_homealone1997vcd.flv|2;http://clip.vn/embed/eT8|3;http://clip.vn/embed/hfyF|4;http://www.youtube.com/watch?v=zUdVJdPKuj8|5.1;http://video.zing.vn/video/clip/phim47com.153684.html|5.2;http://video.zing.vn/video/clip/phim47com.153687.html|5.3;http://video.zing.vn/video/clip/phim47com.153686.html|5.4;http://video.zing.vn/video/clip/phim47com.153685.html|6.1;http://video.zing.vn/video/clip/phim47com.160994.html|6.2;http://video.zing.vn/video/clip/phim47com.160995.html|6.3;http://video.zing.vn/video/clip/phim47com.160996.html

Tag: , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?