Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Tân Tây Du Ký 2011 [52/52]


Nguyên tác: Ngô Thừa Ân
Thời lượng: 70 tập (Dự kiến)
Số tập hiện tại: 52
Thể loại: Thần Thoại
Sản xuất: Công ty ảnh thị Từ Văn Bắc Kinh
Phòng chế tác Trương Kỷ Trung - Tập đoàn Hoa Nghị
Khai máy: tháng 12/9/2009
Đóng máy: 5/2010
Dự kiến ra mắt khán giả: 4/2011
Tổng chế tác: Trương Kỷ Trung
Tổng đạo diễn: Trương Kiến Á
Chỉ đạo võ thuật: Triệu Tiễn
Mỹ thuật: Diệp Hạng Minh
Thiết Kế Hình Ảnh: Lưu Đông Tử

 Tân Tây Du Ký 2011 - 新西游记
1;http://www.youtube.com/watch?v=VYSGCXpkY00|2;http://www.youtube.com/watch?v=7URusvjJehE|3;http://www.youtube.com/watch?v=H2Qq-Fgy3HM|4;http://www.youtube.com/watch?v=DSL4Suv7CN8|5;http://www.youtube.com/watch?v=YkkXNqe_Oys|6;http://www.youtube.com/watch?v=9YbkzcxMNvU|7;http://www.youtube.com/watch?v=xwDCFLZoXrY|8;http://www.youtube.com/watch?v=xb_omTbSII8|9;http://www.youtube.com/watch?v=zbSnI1YXcc8|10;http://www.youtube.com/watch?v=dhLYtXCjfAw|11;http://www.youtube.com/watch?v=u4VJKrIi6a8|12;http://www.youtube.com/watch?v=iY22yPdPDug|13;http://www.youtube.com/watch?v=o2Hhyc6-RfI|14;http://www.youtube.com/watch?v=-XEAJItqZ3A|15;http://www.youtube.com/watch?v=cJgi94YQkMM|16;http://www.youtube.com/watch?v=IhnlQr4NT_E|17;http://www.youtube.com/watch?v=WI4McWad3_U|18;http://www.youtube.com/watch?v=6NaoPYXlDq4|19;http://www.youtube.com/watch?v=13dHKINrHCw|20;http://www.youtube.com/watch?v=U-4v9vREDvk|21;http://www.youtube.com/watch?v=6UVj7mJg0mE|22;http://www.youtube.com/watch?v=hQAfHHsxxtk|23;http://www.youtube.com/watch?v=RIZQEmefrw4|24;http://www.youtube.com/watch?v=xji8vKA7GGs|25;http://www.youtube.com/watch?v=pKA07SOo1pQ|26;http://www.youtube.com/watch?v=eC349RtAHc4|27;http://www.youtube.com/watch?v=Qvcb0BRLMvo|28;http://www.youtube.com/watch?v=9ZwZI4iDpes|29;http://www.youtube.com/watch?v=RIZQEmefrw4|30;http://www.youtube.com/watch?v=-LObQSDgRfM|31;http://www.youtube.com/watch?v=-vn0k60JGlg|32;http://www.youtube.com/watch?v=Gxp0zBquZE4|33;http://www.youtube.com/watch?v=pK8WU93TvCo|34;http://www.youtube.com/watch?v=kVGO_MD65bU|35;http://www.youtube.com/watch?v=wIMKnX3rOL4|36;http://www.youtube.com/watch?v=fIn-yN3ZHco|37;http://www.youtube.com/watch?v=m7DrkUWH0Dg|38;http://www.youtube.com/watch?v=6AnUeEqcGG8|39;http://www.youtube.com/watch?v=G0Ry9LOqRy0|40;http://www.youtube.com/watch?v=yXs5TKwDy8U|41;http://www.youtube.com/watch?v=cyG1hbiONHA|42;http://www.youtube.com/watch?v=6vS-54VK9KM|43;http://www.youtube.com/watch?v=rEEVYSLvrTQ|44;http://www.youtube.com/watch?v=cRT5LxzpnTI|45;http://www.youtube.com/watch?v=L3I8RKqBY-c|46;http://www.youtube.com/watch?v=NTDJe3xRNXg|47;http://www.youtube.com/watch?v=DxAHVEWBNxc|48;http://www.youtube.com/watch?v=obc8ipOlxmE|49;http://www.youtube.com/watch?v=cPFA_6TggwU|50;http://www.youtube.com/watch?v=gZplbkrp7-s|51;http://www.youtube.com/watch?v=jpqsLes5Rxo|52;http://www.youtube.com/watch?v=064kNzPL0WA
Tag: , , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?