Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

The King 2 Hearts [20/20]

The King 2 Hearts vietsub chon bo 2012
The King 2 Hearts vietsub chọn bộ 2012
The King 2 Hearts 2012 - Vietsub The King 2 Hearts 2012
Phim lấy bối cảnh giả tưởng thời hiện đại khi Hàn Quốc được cai trị dưới chế độ quân chủ lập hiến. Hoàng tử Hàn Quốc Lee Jae Ha kết hôn với Kim Hang Ah - con gái của một gia đình có thế lực của Triều Tiên thông qua một cuộc hôn nhân sắp đặt. Qua những xung đột và cãi vã ban đầu, họ dần dần cảm mến nhau. Nhưng một lần nữa, những xung đột chính trị, vốn là nguyên nhân đưa họ đến với nhau, giờ đây lại buộc họ phải xa nhau.

King 2 Hearts 2012 - Xem King 2 Hearts online
Vietsub Phim King 2 Hearts Tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ,Phim King 2 Hearts Tập 17 ,Phim King 2 Hearts Tập 18, Phim King 2 Hearts Tập 19, Phim King 2 Hearts Tập 20
Ngày Phát Sóng : 21/03/2012
Diễn viên: Ha Ji Won, Lee Seung Gi, Lee Yoon Ji, Cho Jung Seok,
Lee Soon Jae, Yoon Yeo Jung

1;http://www.dailymotion.com/swf/xpmdqs_k2hep1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xpmdor_k2hep1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xpmdow_k2hep1-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xpmdoz_k2hep1-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xpmdp4_k2hep1-005_shortfilms|1;http://kine.cyworld.vn/detail/12001036645/424;http://kine.cyworld.vn/detail/12001036645/425|2;http://www.dailymotion.com/video/xpn086_k2se02-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xpn06s_k2se02-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xpn074_k2se02-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xpn07g_k2se02-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xpn081_k2se02-005_shortfilms|XemFull;http://phimvang.org/xem-phim/the-king-2-hearts-2012/sv7/23201203.html|3;http://www.dailymotion.com/video/xprmaf_phim-let-vn-the-king-2hearts-e03-2-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xprman_phim-let-vn-the-king-2hearts-e03-2-002_shortfilms|3;http://kine.cyworld.vn/detail/12001036645/435;http://kine.cyworld.vn/detail/12001036645/436|4;http://kine.cyworld.vn/detail/12001065646/1798_author_12001065646_1_2_20;http://kine.cyworld.vn/detail/12001065646/1799_author_12001065646_1_1_20|4;http://www.dailymotion.com/video/xpsaxf;http://www.dailymotion.com/video/xpsaxi_k-zone-the-king-2hearts-e04-sd-kites-vn-002_shortfilms|5No-sub;http://www.youtube.com/watch?v=fOUG-RMNAe8|5;http://www.dailymotion.com/video/xpx4pl;http://www.dailymotion.com/video/xpx4q1|6;http://www.dailymotion.com/swf/xpy11a_tk2he06-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xpy14z_tk2he06-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xpy15x_tk2he06-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xpy16m_tk2he06-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xpy11l_tk2he06-005_shortfilms|7;http://www.dailymotion.com/video/xq3hs6_king7-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xq3hqt_king7-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xq3hqy_king7-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xq3hr2_king7-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xq3hra_king7-005_shortfilms|8;http://www.dailymotion.com/video/xq3oye;http://www.dailymotion.com/video/xq3oyq|9;http://www.dailymotion.com/video/xq8eh9_phim-let-vn-the-king-2hearts-e09-2-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xq8elj_phim-let-vn-the-king-2hearts-e09-2-002_shortfilms|9;http://kine.cyworld.vn/detail/12001036645/501;http://kine.cyworld.vn/detail/12001036645/502|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/95kyzu1vpJAXuxthOyLLMdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/X8Gw-KtkNqthExtTvdlx_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ODH5Yx3wtAOFQKhKfdcr-9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qu0VEARWbNy3HN1x_EVrI9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/S8zr8jM9cq8Aw20FN0UM7dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11Nosub;http://www.youtube.com/watch?v=PpeHlEgVaWQ|11;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=VNCMD;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=ADRMI;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=8ROGL;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=OL30N;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=41EIC|11;http://www.dailymotion.com/video/xqe4z9;http://www.dailymotion.com/video/xqe4zg|12;http://www.dailymotion.com/video/xqf046;http://www.dailymotion.com/video/xqf04g|12;http://kine.cyworld.vn/detail/12001065646/2155_author_12001065646_1_8_20;http://kine.cyworld.vn/detail/12001065646/2156_author_12001065646_1_7_20|12;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=XN3DC;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=HIJTT;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=ROABO;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=SO0KH;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=KZ2FT|13Raw;http://www.youtube.com/watch?v=Ni0s4PncjeE|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gaGHJiNFmBJDRsVmN9-EUdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nz8HVz3Kp66fdHWAArXGndMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sXURCW8Xps0Tfzh1nVM1k9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RnMLgA3Nnc39x3d3-Ss3jtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mzpPWEjXPnOomCOHkFqeNNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13;http://www.twitvid.com/FZALB;http://www.twitvid.com/NVFXL;http://www.twitvid.com/DG955;http://www.twitvid.com/MAZCF;http://www.twitvid.com/XRYGQ|13;http://www.dailymotion.com/swf/xqk4dr_k2h13-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xqk47t_k2h13-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xqk48p_k2h13-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xqk48w_k2h13-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xqk49d_k2h13-005_shortfilms|14Raw;http://www.dailymotion.com/video/xqkcrl_www-krdrama-org-k2h14_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqkcrj_www-krdrama-org-k2h14_shortfilms|15;http://www.youtube.com/watch?v=XDdpuc2vSmc;http://www.youtube.com/watch?v=3uYzHvpIjpo;http://www.youtube.com/watch?v=7qlw7GkyjvM;http://www.youtube.com/watch?v=Ogv-3QDmF4c;http://www.youtube.com/watch?v=1vHt5cMC2CA|14;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=DNOC8|14;http://www.dailymotion.com/video/xqkzhg_k2h14-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqkzdv_k2h14-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqkze7_k2h14-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqkzej_k2h14-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqkzer_k2h14-005_shortfilms|14;http://kine.cyworld.vn/detail/12001036645/549;http://kine.cyworld.vn/detail/12001036645/550|15;http://www.dailymotion.com/video/xqpynq_k-zone-the-king-2hearts-e15-sd-kites-vn-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqpyor_k-zone-the-king-2hearts-e15-sd-kites-vn-002_shortfilms|15;http://www.twitvid.com/embed.php?guid=SWVAH|16;http://www.dailymotion.com/video/xqqrm0;http://www.dailymotion.com/video/xqqrm3_k-zone-the-king-2hearts-e16-sd-kites-vn-002_shortfilms|17; https://picasaweb.google.com/lh/photo/YSfJdBlacPFnOzFZVVteqdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W_h4f7HEyCa8JEC7C91KfR9d4oMEraCuUL-fY_j155E;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RbfpvfFklX0nx3d1VM9uRB9d4oMEraCuUL-fY_j155E;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C37rDv7AUP7ZkzPGVdPfnh9d4oMEraCuUL-fY_j155E;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dshpdhzlavwJQ_T8HGnkex9d4oMEraCuUL-fY_j155E|17;http://www.twitvid.com/NS9QT;http://www.twitvid.com/GWIHY;http://www.twitvid.com/NH0H0;http://www.twitvid.com/HPPRX;http://www.twitvid.com/B2PW1|17;http://www.dailymotion.com/video/xqvx7s_fk17-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqvx5z_fk17-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqvx60_fk17-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqvx6a_fk17-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqvx6d_fk17-005_shortfilms|18;http://www.dailymotion.com/video/xqwnyk_k2h18-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqwnwv_k2h18-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqwnx3_k2h18-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqwnxb_k2h18-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xqwnxf_k2h18-005_shortfilms|19;http://www.dailymotion.com/video/xr0wlf_t2he19-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xr0wn2_t2he19-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xr0wn8_t2he19-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xr0wnw_t2he19-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xr0wo3_t2he19-005_shortfilms|20;http://www.dailymotion.com/video/xr2q2k;http://www.dailymotion.com/video/xr2q2n|1;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-01/IWZ9ZFE6.html|2;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-02/IWZ9ZFE7.html|3;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-03/IWZ96I6B.html|4;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-04/IWZ96I78.html|5;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-05/IWZ96O0O.html|6;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-06/IWZ96O6E.html|7;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-07/IWZ96Z0Z.html|8;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-08/IWZ96Z06.html|9;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-09/IWZ96ZD8.html|10;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-10/IWZ966U8.html|11;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-11/IWZ967U0.html|12;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-12/IWZ9679I.html|13;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-13/IWZ9690F.html|14;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-14/IWZ969I0.html|15;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-15/IWZ969FF.html|16;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-16/IWZ96AIO.html|17;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-17/IWZ96BI8.html|18;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-18/IWZ96BZI.html|19;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-19/IWZ96CED.html|20;http://mp3.zing.vn/tv/media/The-King-2Hearts-Tap-20-End/IWZ96D0Z.html
Tag: , , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?