Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Tuổi Trẻ Nổi Loạn - Young Blood 2012

Tuổi Trẻ Nổi Loạn - Young Blood 2012
Tuổi Trẻ Nổi Loạn - Young Blood 2012

Không ai được sinh ra là một anh hùng nhưng đó cũng là một khả năng trở thành bất cứ một ai. Câu chuyện về 2 chàng thanh niên nghèo và giàu có muốn làm cho một sự khác biệt trong cuộc sống của họ.

Tuổi Trẻ Nổi Loạn - Young Blood 2012

http://www.youtube.com/watch?v=lHjm4bv-YrA

Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?