Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Khai Tâm Ma Pháp [HD] Vietsub

Diễn viên 
Phù thủy hệ Thủy               Hoàng Bách Minh
Phù thủy hệ Thổ                 Ngô Tôn
Phù thủy hệ Hỏa                 Ngô Kinh    
Phù thủy hệ Kim                 Tùng Minh
Phủ thủy hệ Mộc                Cổ Thiên Lạc
Phù thủy  Huấn luyện         Diêm Ni
Ngôi sao mới                       Ngô Thiên Ngữ


[id]Full;http://www.youtube.com/watch?v=91OZF6mCZ2A|1;http://www.youtube.com/watch?v=bWdfJ1JmF8M|2;http://www.youtube.com/watch?v=zttDNetSJlw|3;http://www.youtube.com/watch?v=01_e18h7kaM|4;http://www.youtube.com/watch?v=w9KwApM53jA|5;http://www.youtube.com/watch?v=MxBaAU0_D0I|6;http://www.youtube.com/watch?v=nkIqNkDIVUU|7-End;http://www.youtube.com/watch?v=MsviS5MuAi0|[/id]
Tag: , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?