Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Cương Thi - 1988

{Bấm CC để bật phụ đề tiếng Việt} [id]1;http://www.youtube.com/watch?v=0RWild_eoPI|[/id]
Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?