Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Sắc đẹp ngàn cân - 200 Pounds Beauty

Hanna hát thế cho một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng tên Ami, chỉ vì cô có một thân hình quá khổ mà không thể nào trở thành ca sĩ chính thức được. Cho đến một ngày khi Ami làm bẽ mặt Hanna trước Sang Jun, người Hanna yêu thầm, thì cô quyết tâm giảm ký, để lấy lại tình yêu của mình.
Sắc đẹp ngàn cân - 200 Pounds Beauty
Xem Full;http://www.youtube.com/watch?v=Y8DCNrBd-2Q|1;http://clip.vn/embed/oaj|2;http://clip.vn/embed/oap|3;http://clip.vn/embed/oai|4;http://clip.vn/embed/oaP|5;http://clip.vn/embed/oa0|6;http://clip.vn/embed/oaC|7;http://clip.vn/embed/oab
Tag: , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?